Andere spreekuren

De Praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S)  is een speciaal opgeleide verpleegkundige die allerlei taken van de huisarts kan overnemen.

 

  • diabetesspreekuur afgewisseld met de praktijkondersteuner en huisarts,
  • astma/COPD spreekuur met het maken van een longfunctie,
  • hypertensiespreekuur,
  • stoppen met roken.

 

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is een speciaal opgeleide verpleegkundige die u kan helpen bij allerlei niet-lichamelijke klachten.

  • stoppen met roken,
  • overspannen / burn out,
  • depressieve klachten,
  • werkgerelateerde problematiek,
  • lichamelijk niet duidelijk verklaarde moeheid.

Er is overleg met de huisartsen en zo nodig wordt verwezen naar een deskundig specialist.