Verstrekken medische gegevens aan iemand anders

Het is u vast niet ontgaan: sinds 25 mei jl. zijn de regels rondom uw privacy verscherpt. Onze praktijk ging al heel zorgvuldig om met uw (medische) gegevens, maar wij zijn genoodzaakt hierin nog een stapje verder te gaan. Vanaf heden is het niet meer mogelijk medische gegevens, bijvoorbeeld uitslagen van uw partner, kind vanaf 16 jaar of een ander persoon, aan u mee te geven, tenzij deze persoon hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Wij kunnen u vragen uzelf te legitimeren. Wij rekenen op uw begrip.


05-06-2018